Društvo za ustno zgodovino

Društvo za ustno zgodovino združuje posameznike različnih strok in poklicev, ki jih veseli raziskovanje, zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine, še posebej nematerialne oziroma nesnovne dediščine domačega kraja in drugje. Mednjo spadajo različni ustni viri, kot so spomini, življenjske zgodbe, ljudsko izročilo, petje in plesi, šege in navade ter tudi različna znanja, vedenja in veščine, ki počasi izginjajo v pozabo. Društvo je leta 2007 izdalo publikacijo Življenjska zgodba Jerasovega Janka iz Zbilj, trenutno pa pripravlja knjigo o zgodovini tovarne Color iz Medvod. Osrednja prireditev, ki jo društvo pripravlja že od leta 2004, je flancanje, izmenjava doma pridelanih sadik. V letu 2018 je društvo v čast 900-letnici prve omembe Smlednika in Hraš na brežini ob Trgu sv. Urha uredilo vaški vrt. Gre za zeliščni, skupnostni in učni vrt, kjer je zasajeno več kot 100 različnih vrst zdravilnih zelišč in dišavnic.


Vaški vrt

V letu 2018, ob 900-letnici prve omembe Smlednika in Hraš, je Društvo za ustno zgodovino v sodelovanju z različnimi društvi in ustanovami iz Smlednika uredilo vaški vrt. Nastal je po zgledu skupnostnih vrtov in v spomin na flančnike - skupne vaške gredice, ki so nekdaj stale na bregu ob reku Savi.

Vrt se nahaja v lepo urejenem zgodovinskem centru vasi (ob Trgu sv. Urha), na zemljišču, ki ga je vaščanom prijazno odstopila v uporabo Župnija Smlednik. Na približno 120 m2 sončne brežine - s podobno lego in v bližini nekdanjih flančnikov - raste več kot 100 različnih zelišč in drugih zanimivih, predvsem avtohtonih slovenskih kulturnih rastlin. Vse so označene, zaradi česar je vaški vrt prava učilnica na prostem. Posebna zanimivost vrta je, da so skoraj vse rastline, ki krasijo vrt, podarili krajani, in sicer iz vseh vasi, ki sestavljajo KS Smlednik. Ročna dela za ureditev vrta so bila v aprilu in maju 2018 v celoti opravljena s prostovoljnim delom krajanov. Sodelovalo je več kot 50 posameznikov.

Vaški vrt služi kot prostor za druženje in izobraževanje in je namenjen tako krajanom kot tudi obiskovalcem iz drugih krajev. Med cilji, ki so jim sledili snovalci vaškega vrta, so tudi ohranjati naravno pestrost, obujati tradicije, ohranjati ter plemenititi stara znanja in veščine. Vaški vrt je tako prostor, kjer se preteklost povezuje s sedanjostjo in tudi s prihodnostjo. Tradicionalni načini pridelave hrane se srečujejo z modernimi trendi samooskrbe, lokalno pridelane hrane in trajnostnim razvojem. S tem se Smlednik pridružuje tistim slovenskim krajem, ki že imajo oziroma uvajajo skupnostne vrtove in druge oblike trajnostnih skupnostnih praks (glej www.dovoljzavse.si). Na vrtu vsako sezono potekajo aktivnosti, ki so povezane predvsem z vzdrževanjem vrta, občasno pa tudi drugi dogodki na temo obujanja kulturne dediščine in samooskrbe.

Flancanje

Flancanje, prireditev, ki je namenjena izmenjavi doma pridelanih flanc (sadik), poteka vsako leto drugo soboto v maju na prelepem Trgu sv. Urha v Smledniku.

Izmenjava sadik je prvič potekala v Slovenskem etnografskem muzeju leta 2004, od leta 2005 dalje pa poteka v Smledniku, kjer so bili flančniki tudi doma. Še v obdobju med obema svetovnima vojnama so bile ob Savi, v bregu pod Smlednikom, namreč gredice, ki so jih imenovali »flančniki«. Na teh gredicah so zaradi sončne lege in bližine vode za zalivanje domačini gojili zgodnje sadike domače zelenjave. »Flančnike« je žal že več kot 50 let nazaj ob gradnji HE Medvode zalila Sava, vseeno pa nam s pomočjo ohranjene fotografije (ki si jo lahko ogledate na Trgu sv. Urha) še danes pripovedujejo o načinu življenja naših prednikov, v katerem so imeli dobri medčloveški odnosi in sožitje z naravo pomembno mesto.

Turistično društvo Smlednik

Pri pripravi prireditve, ki praznuje že 15. letnico, že vrsto let sodelujeta Turistično društvo Smlednik in KUD Smlednik. Društva vsako leto poleg same izmenjave sadik pripravijo zanimiv spremljevalni program, kjer se s plesom in pesmijo predstavijo domača društva, na ogled so tudi različne razstave in delavnice domačih obrti. Vsako leto pa predstavijo tudi delček pozabljene ali neodkrite kulturne dediščine Smlednika.

KontaktDruštvo za ustno zgodovino

T: 041 568 276
E: burci.andreja@gmail.com
Kontaktna oseba: Andreja B. Čerin (predsednica)