Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 20. April 2022

Vabilo na redni občni zbor TD Hraše

Vabilo na redni občni zbor Turističnega društva Hraše, ki bo potekalo v soboto 23.4.2022 ob 20. uri v prostorih društva.

Spoštovani, 

Turistično društvo Hraše vabi na redni občni zbor društva, ki bo potekal v soboto 23.4.2022 ob 20. uri v prostorih društva. 
Dnevni red:

  1.  Otvoritev in pozdrav
  2.  Izvolitev delovnega predsedstva
  3.  Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja
  4.  Predstavitev poročil predsednika, tajnika, blagajnika in nadzornega odbora
  5.  Razprava na poročila in potrjevanje
  6.  Volitve v organe društva
  7.  Program dela za leto 2022
  8.  Razno