Smledniška noša, Las projekt


Naziv projekta: “Izdelava smledniške narodne noše, kot spodbuda lokalni skupnosti za samospoznavanje, aktiviranje in okrepitev lokalne identitete”

Namen operacije Smledniška noša je okrepiti zavest in aktiven pristop h kulturni dediščini na območju krajevne skupnosti Smlednik. Sekundarni cilj je razširitev turistične ponudbe, za katero skrbijo zlasti turistična društva. Ponovno želimo imeti, spoznati in uporabljati Smledniško nošo tudi v fizični obliki, saj sedaj obstaja le ena upodobitev. Reprodukcij v fizični obliki pa krajevna skupnosti nima, zato je turistična društva ne morejo vključevati v svojo ponudbo.


Cilji operacije Smledniška noša:

(1) Izdelali bomo tri komplete(moški in ženski) Smledniške noše, (2)Izdelali bomo zgibanko o Smledniški noši. Z realiziranimi cilji bomo novo vsebino omogočili turistični razvoj, saj bodo lahko dogodki oplemeniteni, trženje pa možno za vse turistične delavce v ožjem (Krajevna skupnost Smlednik) in širšem(Občina Medvode) območju. Čeprav v prvi fazi projekt še ne cilja na registracijo dopolnilnih dejavnosti, nova delovna mesta ali brezposelne, pa je vendarle korak v to smer, saj bo omogočil okrepitev dejavnosti, ki je usmerjena v trženje in tudi delovna mesta. Podobno velja za prispevek projekta k naravovarstvu – s Smledniško nošo ne bomo neposredno varovali okolja, vendar učenje ob njenem nastajanju ter interpretacija noše z vidika njene uporabe nekoč in danes zagotovo usmerja v naravovarstveno ali vsaj ne-potrošniško vedénje, saj prav naša dediščina s tega vidika nosi mnoga (še skrita) sporočila.

Pričakovanih ciljev je več. Prvi je promocija projekta, ki bo obsegala 8 izjav na različnih medijih, najpomembnejši od vseh pa je izdelava treh kompletov Smledniške noše. V sklopu izdelave noš bo organiziranih 7 srečanj, ki se jih bo udeležilo 10 ljudi. Poleg tega bo izdana zgibanka v nakladi 2500 kosov, organizirana pa bo tudi promocijska prireditev Kuhanje grajskega lonca.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. 
Višina  sofinanciranja je 14.341,43 EUR.

Nekaj fotografij, ki so nastale med izdelavo noš.