TD Smlednik

Turistično društvo Smlednik (TD Smlednik) je prostovoljna organizacija, v kateri so združeni člani z namenom in ciljem urejanja in ohranjanja bivalnega okolja, ohranjanja kulturnih, tehniških in arhitekturnih znamenitosti, ohranjanja, graditve in označevanja poti, ki povezujejo turistične objekte in turistične znamenitosti, gojitve pohodništva in drugih rekreativnih dejavnosti, ohranjanja starih šeg in navad, pospeševanja kulturnih dejavnosti in pospeševanja turizma kot del gospodarske dejavnosti v vseh njegovih pojavnih oblikah.

TD Smlednik šteje 110 članov. Ustanovljeno je bilo 13. septembra 1960 v Kulturnem domu v Smledniku, ko so se v širši okolici začeli zavedati pomena turizma. Začetki turizma sicer segajo že v obdobje pred drugo svetovno vojno, ko so k Lazarinijevim v njihovo graščino v Valburgo radi zahajali njihovi prijatelji in znanci. Že ob ustanovitvi društva so imeli člani jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma v svojem okolju, ki je zajemala 19 točk. V začetku so združevali turistične zanesenjake iz Smlednika, Zapog, Hraš, Moš, Valburge in Dragočajne. Takrat se je društvo imenovalo Turistično olepševalno društvo Smlednik. Kasneje sta se iz matičnega društva odcepili dve društvi - 1973 Turistično društvo Dragočajna-Moše, leta 1989 pa še Turistično društvo Hraše, spremenilo pa se je tudi ime društva v Turistično društvo Smlednik.

Turistično društvo Smlednik

Geslo prostovoljcev, ki delujejo v okviru Turističnega društva Smlednik, je: »Turizem smo ljudje«. Tega dejstva se v naših krajih zavedajo, zato stremijo k temu, da v delovanje vključijo čim širši krog ljudi. Glavna dejavnost društva je sicer usmerjena v skrb za urejenost kompleksa Starega gradu, kjer obnovitvena dela potekajo z večletnimi prekinitvami že petdeset let.

V letu 2001 je društvo praznovalo enainštirideseto obletnico neprekinjenega delovanja, proslava v oktobru pa je bila združena z odprtjem takrat uspešno obnovljene Kalvarije, tudi po zaslugi aktivnega sodelovanja članov društva pri sami obnovi. Redno skrbijo za ureditev sprehajalnih poti po hribu in okolici. V zadnjem desetletju so preuredili opuščeno barako ob Starem gradu v svoje družabne prostore, ki so jih poimenovali Špelkina vila. Eden izmed vrhuncev v dejavnosti društva je bilo mednarodno tekmovanje v urejenosti in ocvetličenju krajev Entente Florale Evropa, na katerem je Smlednik leta 2007 dosegel zavidljiv rezultat, in sicer srebrno priznanje.

Tradicionalni dogodki:

  • 27. aprila, na dan upora proti okupatorju, se podajo na tradicionalni spominski »Pohod po poteh spominov in prijateljstva«, od vznožja Starega gradu do Skaručne in nazaj na Stari grad.
  • September - Grajski lonec, tradicionalna prireditev, kjer lokalna društva tekmujejo v pripravi »grajskega lonca« in poteka vsako leto na obletnico ustanovitve društva: drugo soboto v septembru.

KontaktTuristično društvo Smlednik

T: 041 426 146
E: turisticno.drustvo@smlednik.si
Kontaktna oseba: Marjan Mali