Društvo upokojencev

Društvo upokojencev Smlednik je prostovoljno, samostojno neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, je organizacija starostnih, invalidskih in družinskih upokojencev, ki deluje na območju krajevne skupnosti Smlednik.

Društvo deluje v skladu z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.

Dejavnosti društva so predvsem sledeče:

  • organiziranje in izvajanje socialnih, izobraževalnih, rekreativnih, kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti za upokojence,
  • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju socialne ter druge pomoči za upokojence na domu, ki so zaradi starosti in onemoglosti potrebni kakršne koli pomoči,
  • prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev,
  • organiziranje srečanj, pohodov, izletov, letovanj in raznih prireditev,
  • medgeneracijsko sodelovanje z vrtci, šolami in drugimi javnimi zavodi,
Turistično društvo Smlednik
  • sodelovanje s centri za socialno delo, domovi starejših občanov in drugimi ustanovami za potrebe starejših,
  • sodelovanje z ZDUS, pokrajinsko organizacijo DU, drugimi društvi in krajevno skupnostjo pri raznih aktivnostih,
  • seznanjanje upokojencev z njihovimi pravicami s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja,
  • pomoč upokojencem pri raznih opravilih.

Društvo upokojencev

Klekljarice

Smledniške klekljarice delujemo v okviru Društva upokojencev. S sukanjem klekljev smo pričele že leta 2008, ko je bila na upravnem odboru društva dana pobuda za ustanovitev klekljarskega krožka.

Ob blazinah, papircih, klekljih in s tanko nitko se družimo že deset let. Že toliko časa torej na naših blazinah nastajajo čipke. V tem času smo se povezale v prijetno skupino, ki ji je pomembno tudi druženje samo. Skupaj snujemo nove načrte, skupaj uresničujemo zastavljene cilje. Ker želimo svoje umetnine deliti z vami, smo pripravile že več razstav. Sodelujemo pri raznih klekljarskih projektih, ki povezujejo klekljarice Slovenije. Omenimo le največje in najbolj odmevne. Klekljale smo čipke za oltarni prt v Lurdu in rože za Marijo Pomagaj na Brezjah. Med sedemdesetimi klekljanimi golobi miru za 70 let miru po drugi svetovni vojni je bil tudi tisti iz Smlednika, v slovenski zastavi je naša čipka, seveda pa smo sklekljale tudi čipke za oltarni prt naše farne cerkve svetega Urha. Ko boste naslednjič poslušali MPZ Smleški žarek, poglejte šale pevk in kravate pevcev. Čipke so naše delo. Na naših blazinah so nastale tudi čipke, ki so v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani, pa tudi klekljano ljudsko nošo iz okolice Smlednika imamo.

Ponosne smo na svoje delo in vesele, da na tak način ohranjamo našo kulturno dediščino.

Zapisala mentorica krožka Anči Pipan

KontaktDruštvo upokojencev

T: 041 331 410
E: drustvo.upokojencev@smlednik.si
Kontaktna oseba: Ivan Špenko